תקנון

תקנון האתר מנוסח בלשון זכר, אך כל הנאמר בתקנון מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הגולש באתר מקבל על עצמנו את כל תנאי התקנון ללא סייג, השימוש באתר seobox (להלן: האתר) מותנה באישור התקנון.

 1. גלישה, הרשמה והתחברות לאתר מהווים הסכמה מלאה לתקנון האתר.
 2. הנהלת האתר רשאית לחסום או להשעות כל משתמש וכל מנוי באופן מיידי ולאלתר מקום בו תנאים האתר יופרו.
 3. ההנהלה רשאית לעדכן את תנאי התקנון ישתנו מעת לעת, והגולש מקבל על עצמו את התנאים המעודכנים עם השימוש באתר.
 4. כל פעילות לא חוקית ע”פ חוקי מדינת ישראל הינה אסורה במגבלות השימוש אתר.
 5. כל מנוי באתר מצהיר שהוא מעל גיל 18, ושהוא ביצע את פעולת הרישום על דעתו (אין לרשום אדם אחר ללא הסכמתו המפורשת לתנאי התקנון).
 6. השימוש באתר הינה אישית, אין להעביר את פרטי הכניסה לאתר לכל צד שלישי.
 7. הנהלת האתר תעשה את מרב המאמצים בכדי להבטיח זמינות מלאה של האתר, אך ייתכן שמפעם לפעם הזמינות לאתר תפגע.
 8. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשבית את שרתי האתר לצורכי שדרוג.
 9. הנהלת האתר תוכל להפסיק את כל אחד מהשירותים המוצעים באתר באופן חד-צדדי בכל שלב, במקרה שכזה תוחזר לכל מנויי האתר התשלום שהועבר בגין החודש הנוכחי להפסקת הפעילות.
 10. הנהלת האתר תעשה מאמצים לגבות את המידע הקיים על האתר, אך אינה מתחייבת שתוכל לשחזר מידע במקרה של פגיעה במידע הקיים. באחראיות המנויים לגבות את המידע באמצעות ייצוא ל-CSV על בסיס קבוע.
 11. הנהלת האתר מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמשים והמנויים באתר, לא יעשה כל שימוש במידע לצרכים הנוגעים לכל צד שלישי שהוא, השימוש היחידי שיעשה במידע הוא למטרות מערכת האתר בלבד.
 12. באתר זה נעשה שימוש בתוכניות המנתחות את פעילות המשתמשים, בין היתר באמצעות צילום מסך הפעילות המקומית של המשתמש באתר (באמצעות אפליקציות דוגמת hotjar). השימוש במידע הנאסף מהשימוש הפנימי במערכת יעשה אך ורק לשיפור חווית המשתמש באתר ולא לכל מטרה אחרת.
 13. במקרה בו מנוי האתר לא יסדיר תשלום עבור השימוש באתר, מנויו ייחסם.
 14. כל הזכויות הרוחניות הקשורות לשימוש באתר שמורות להנהלת האתר.
 15. על התקנון יחולו דיני מדינת ישראל.